Postitusi: 26

Töölt vallandamised

Postitatud: 14-08-2014 16:23

Mul suur probleem,ehk oskab keegi aidata.Nimelt teatati mulle,et soovitakse mind vallandada.Ja põhjuseks toodi,et puudun töölt tihti ja seepärast on mul ka töötulemused halvemad.Nimelt töötan ühes firmas mis pakub erinevaid tasuta iluprotseduure kampaaniate raames ning minu ülesanne on inimesi kutsuda sinna,kuid kuna laste tõttu pean tihtipeale haiguslehel nendega olema,siis ei saa ma ju paraku seda teha ja tulemused seepärast ka kehvemad.öeldi,et ala ma ei taha tööl käia ja tulemused ka halvemad.Aga pole ju minu süü kui klient kohale ei ilmu ja lapsed kes lasteaias käivad,tihti haiged on.Tahaks siis teada,et kas need argumendid on siis piisavad ja õiged,et inimene vallandada?Ja kas töölepingut võib lõpetada nii,et ma ise pole sellega nõus?
Postitusi: 3744

Postitatud: 14-08-2014 16:53


Pean selliseid argumente piisavalt veenvateks.
Postitusi: 10

Postitatud: 14-08-2014 19:16


Lapsepuhkusele ei saa minna ? V6i panna keegi lapsi hoidma ?
Postitusi: -270

Postitatud: 14-08-2014 19:23


Ilmselgelt ei ole tööandjal mõtet hoida inimest, kes tihti puudub. selle arvelt on ilmselt kellegi teise töökoorem suurem. Proovi leida mõni töö mida saad vajadusel kodust siis teha, kui lapsed nii tihti haiged on.
Ning ma usun, et töölepingut saab ikka sinu nõusolekuta lõpetada, kes ikka vabatahtlikult oleks nõus vallandamisega :D
Postitusi: 3248

Postitatud: 14-08-2014 19:23


Jah saab küll. Kui sa lapsepuhkusel ei ole, siis laste pärast pidevalt puudumine ei ole kindlasti põhjendatud.

§ 88. Töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel
(1) Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja:
1) ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul;
2) ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine);
3) on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi;
4) on tööandja hoiatusest hoolimata viibinud tööl joobeseisundis;
5) on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu;
6) on põhjustanud kolmanda isiku usaldamatuse tööandja vastu;
7) on tekitanud süüliselt ja olulisel määral kahju tööandja varale või lõi kahju tekkimise ohu;
8 ) on rikkunud saladuse hoidmise või konkurentsipiirangu kohustust.

Mina leian et erakorraliseks ülesütlemiseks on siin alused olemas.
Postitusi: 26

Postitatud: 14-08-2014 22:27


6 kuu jooksul olen olnud haiguslehel 3 korda ja need on olnud 1 nädalased puudumised.Töötajatel on kõigil kindel graafik ja mõne töötaja puudumine ei lisa kellelegi lisakoormust.Meil pidevalt töötajad haiguslehel ja siiani pole see probleem olnud.Lapsed mul viimast aastat lasteaias ja siis kooli.Siiski arvan,et minu suhtes on diskrimineerimine kuna teiste töötajatega pole see probleem ju olnud.
Postitusi: 6305

Postitatud: 14-08-2014 22:56


Muidugi on need argumendid piisavad. Miks tööandja peaks hoidma tööl inimest, kes seal eriti käia ei saa? Asjad ju ei jookse ladusalt nii ja tööandja peab kogu aeg oma aega raiskama, et leida asendajat. Ja kui töötaja puudumine ei lisa teistele lisakoormust, siis jäi arusaamatuks, mis mõte üldse seal töötajatel on kui nad pm ei peagi kohal käima?
Ja vallandada saab ilmselgelt ilma sinu nõusolekuta, sest põhjus on olemas.
Otsi jah pigem töö, mida kodus saad teha kui lapsed nii haiged on.
Postitusi: 3680

Postitatud: 14-08-2014 23:17


Sellisel juhul ei saakski väikelaste emad tööl käia.
Pöördu tööinspektsiooni poole. Saad tasuta juristinõu telefoni teel http://www.ti.ee/
Postitusi: 3680

Postitatud: 14-08-2014 23:24


Olen tihti haige. Kas tööandja võib mind selle eest vallandada?
2009. aastal kehtima hakanud TLS § 92 sätestab piirangu, millised töötajast tulenevad põhjused ei kvalifitseeru erakorralisel ülesütlemisel mõjuva põhjusena. Need on töötaja rasedus, oluliste perekondlike kohustuste täitmine (laste, sh alla kolmeaastase lapse kasvatamine, vanemate hooldamine jne), ajutine terviseseisundist tulenev võimetus tööülesandeid täita (siin tulevad kõne alla eelkõige puudumised haiguslehe alusel), teiste töötajate esindamine seaduses sätestatud alustel, töötaja viibimine aja- või asendusteenistuses ning täistööajaga töötaja keeldumine minna üle osalise tööajaga töötamisele või osalise tööajaga töötaja keeldumine minna üle täistööajaga töötamisele. Seega tööandja ei või töölepingut üles öelda nendest nimetatud põhjustest ajendatuna, kuid nende esinemise ajal töölepingu ülesütlemine enam keelatud ei ole.

St ainult see ei saaks põhjuseks olla, et sa haiguslehel 6 kuu jooksul 3x nädal aega laste haiguste tõttu.
Postitusi: 3438

Postitatud: 14-08-2014 23:25


Minu laps on ka tihti haige ja olen pidanud töölt palju puuduma, enamus lasteaialaste vanemad on mingil hetkel haigustega kimpus. See ei tähenda, et kõik peaksid nüüd töötuks jääma või kodus midagi tegema.
See on tööandja enda asi, kas lepib sellega või ei ja järelikult inimlikust poolest siin midagi rääkida ei saa.

Vallandab, siis vallandab.
Leiad endale parema töö, kus suhtumine teine ja ongi kõik.
X